Sanningen ska göra eder fria är ett bevingat uttryck som nog är lika gammalt som tanken i sig. Men vad är sanning och vad är lögn, vad finns bakom, emellan och bortom om man tänker efter. Det talas ibland om etik och moral, en del säger att allt handlar om sunt förnuft och ren instinkt. Man skulle nog lätt kunna debattera en sån här tanke rätt länge om man tog sig tid för detta alltså. Fel känsla kan ibland visa sig vara rätt och värd att uttrycka även om tveksamhet till tanken finnes. Alla vet väl att historien skrivs av de som vunnit senaste striden och har makt att styra över samtiden. Filosofer har i alla tider försökt att hitta sanningens inre kärna och förklaringen till känslan i detta nuet. Religioner och ideologier som skulle förena oss alla har ofta söndrat folk och skapat en helt motsatt effekt. Människor må se helt olika ut men är i grunden rätt så lika faktiskt.

De som styr landet är oftast rätt så självcentrerade och vill historiskt sett ofta mest behålla makten till varje pris. Ingen vill väl gärna erkänna sina egna fel och brister fast mycket kanske för de flesta andra är helt uppenbart. När makthavare, stora som små, kämpar hårt för att tysta folklig åsiktsfrihet är förändringens tid alltid rätt nära. Man kan säga att censur är ett lögnens sista verktyg som sanningens talare sällan behöver att använda sig av. Revolutioner har någon gång sagts att de startar med att en folkgrupp förtrycker en annan folkgrupp för länge. När man sedan läser i historieboken förundras man ibland över folks politiska ointresse och märkliga tystnad.

Det folk som låter sig kuvas för länge riskerar till slut att helt tappa alla inre mänskliga spärrar. Någonstans i något sammanhang har det sagts att krig alltid är civilisationens allra värsta nederlag. Det ingen får glömma är att alla människor i grunden genetiskt är släkt, om än kanske på långt håll. Orden om allas lika värdighet betyder numera allt mer fast många kanske inte förstår dess innebörd. Många har lärt sig att vara rädd för nationalism för att det kan leda till en odemokratisk överhöghet. När man går till botten med sådana här grundläggande tankar bör man nog förstå vad en familj är. Det fundamentala handlar väl om omtanke, lojalitet och att de närmaste alltid kommer i första hand. När man tar det hela ett steg längre så är väl den folkgrupp som man tillhör egentligen en slags förlängning av ens egen familj.

Runt mitten av nittonhundra-sextiotalet föddes tanken om en total mångkultur utan några gränser. Det är lätt att hitta kritiker som ser det hela som en plan att helt radera världens alla olika nationer. Något inte så många förstår, är att detta lär hända med tiden hur än man kanske önskar sig annat. Men en med makt, påtvingad samhällsförändring utan ett folkligt stöd - håller rätt sällan i längden. Det ger oftast endast negativa effekter. Konstruktörerna bakom tanken om mångkulturen kommer till sist att inse att ingen står över naturens lagar. Man kan nog säga att de som ligger bakom mångkulturen kanske inte har förstått sitt eget bästa. För det kan som idag inte existera några prioriterade minoritetsfolk efter ett totalt genomförande av mångkultur.

Man kan matematiskt rätt lätt inse att den nya befolkningen som skapas snart helt kommer att ta över makten. De senaste årens krig i mellanöstern och dess stora flyktingströmmar verkar kanske bara ha dykt upp plötsligt. Om man tror att krig bara liksom händer, så kan man numera på nätet ännu se hur sluga krigsstrateger tänker. Det är bara att se någon av alla dokumentärer så förstår man hur cyniskt vissa ledare spelar med människoliv. Många i nordeuropeiska länder har nu börjat anse att medborgarna mest betalar skatt för sin egen undergång. Det ser idag lika ut över hela västvärlden då vita folkgrupper har fått lära sig att skämmas för sin egen existens. Till och med de som säger sig att vara helt nationella har svårt att alltid hålla sig lojala gentemot sina landsmän. Det märkliga är att främlingar från olika kulturer ofta står upp för det nationella som tycks fallit i glömska här. 

Man skulle nog kunna påstå att landet styrs på ett sätt som till synes mest tjänar en styrande elits dunkla syften.  Ofta har många numera så bristfälliga kunskaper i historia att de har svårt att ens förklara grunden i vad som är definitionen av det nationella och det folkliga. Men mångkulturen har ändå lyckats väcka en nationell känsla av stolthet hos många som är svår att definiera. Det handlar mycket om ett starkt motstånd mot anpassning som utplånar det som upplevs som svensk särart och kultur. Man kan utan tvekan säga att det nu är rätt hög tid att sätta sig in i vad som händer just nu här i vårt samhälle. Det är kanske dags att börja tänka själv och söka lite alternativ information som en liten motvikt till de likriktade nyheter som traditionell media ofta tycks publicera. När någon säger att himlen är röd när den är blå, så måste väl sanningen få råda över maktfullkomlig lögn.

För visst är det väl alltid en demokratisk, eller rent utav en mänsklig rättighet att kunna få välja sin egen åsikt. Globala nätjättar med sociala plattformar inom; text, ljud och video censurerar numera hårt alternativ media. Det går allt mer mot åsiktsdiktatur där obekväma sanningar tystas genom hänvisning till felaktig värdegrund. Många traditionella nyhetskällor upplevs av många mest som en slags propagandamaskin för landets styrande. Dagens politik och mediastrategi kan leda till en utarmning av det nationella som nog få förstår vidden av idag. Nog kan väl de flesta enas om att alla människor har rätt att få komma till tals. För övrigt behöver nog vår nation en statlig folkbank där alla ekonomiskt skötsamma medborgare är välkomna. Ska privatägda banker verkligen ha rätt att godtyckligt stänga ekonomiskt skötsamma kunders konton utan lagbaserad eller ekonomisk grund... 

Det kontantfria/lösa samhället syns alltmer gå mot ekonomisk diktatur där ekonomiskt starka har makten att styra över medborgares liv helt i strid mot alla mänskliga rättigheter. När man tittar närmare på fenomenet handlar det enligt många om en ren diskriminering som ofta drabbar de svagaste i samhället. Det är inte alla som har möjlighet att använda mobiltelefon eller datoriserade betallösningar. Det här har påtalats av flera representanter för funktionsnedsatta och pensionärer, för att inte tala om landets utsatta minoritetsgrupper. När en butik inte tar emot kontanter ses det av många  kunder som en handling som är rent diskriminerande.

Det allt fler kunder numera gör är att visa solidaritet med de som kanske inte kan använda betalkort genom att välja att gå till serviceinriktade butiker som gärna hanterar landets valuta. Kontanter är frihet och skyddar privat integritet och garanterar kunden möjlighet att handla även vid ett eventuellt strömavbrott eller datakrångel hos banker. Det är även många som anser att kontanter ska användas så ofta det går för att inte ge privata banker makt över folklig demokrati. För den som saknar bankkonto riskerar idag att hamna i utanförskap. Dagens betaltjänster och bankkort får aldrig riskera att skapa en rättslös underklass är ord som hörs i samhället.   

De folkvalda styrande politikerna tycks ha glömt att demokratin handlar om folkstyre och inte ett bankstyre helt utan insyn. Kontanter kan i praktiken sägas vara ett demokratiskt verktyg som alla enkelt kan använda utan att ha stark ekonomi eller tekniska specialkunskaper. Många anser därför att demokrati i praktiken inte existerar när privata banker som idag helt tycks få styra över landets penningsystem. Det här med att bankerna även givits rätten att styra över sådant som e-legitimation är även det något mycket märkligt i sammanhanget. Korruption i Sverige existerar ju knappt enligt politiska uttalanden, men nog sänder det konstiga signaler om man betänker att de två senaste statsministrarna efter politisk karriär snabbt fått toppjobb i banksektorn.   

Medborgare i Sverige tycks ha vaknat och börjat inse värdet av att ha demokrati. För det var lördagen 20 mars 2021 återigen demonstrationer på flera platser i landet mot statliga restriktioner och förbud i Coronavirusets spår. Det växer fram en demokratirörelse bortom partipolitiska gränser. För medborgare här i landet har än en gång klart visat att de inte vill se Sverige förvandlas till en polisstat. Man kan höra många röster där ute som börjar tala om diktaturfasoner och att ledande politiker har tappat fattningen och tror att de kan bete sig hur som helst. Det är väl egentligen ett sundhetstecken att de styrande får se att demokrati och rätten att kunna demonstrera är så genuint förankrad i medvetandet hos svensken. Menar de styrande något med sina tal om vikten av landets demokratiska värderingar, så har de kanske en del att bevisa för sina väljare. Det är nog inte allt för vild gissning att det kan komma att bli stora spontana demonstrationer i landet framöver.

För det är enligt många numera som så att mänskliga rättigheter till yttrandefrihet och föreningsverksamhet börjar hotas. Det är nog inte många som vill se landet gå mot diktatur. Det är väl historiskt sett som så att det alltid är med små steg och ”tillfälliga” restriktioner och förbud som diktaturer har formats. Självklart så ska man  följa smittskyddsregler baserade på medicinsk grund och tänka på hygien och inte utsätta sig själv eller andra för onödiga risker. Men om det räcker med ett avstånd på 1-2 meter inomhus, så bör det väl fungera även utomhus. Tanken kanske är att stoppa kritiska röster mot förd politik på torgmöten och liknande. Men när medborgare upplever att styrande politiker tycks skapa en grundlös diktatur så är det något mycket allvarligt. Många anser klart att pandemilagen har kommit att handla om att använda inpräntad pandemirädsla för dunkla syften. 

Sedan den influensaliknande Corona-pandemin officiellt bröt ut i slutet av 2019  har mycket hänt i världen på kort tid. Det talas allmänt bland folk i Europa om att det hela är en planlagd  globalistisk komplott.  Många med intresse för alternativ information och vetenskap som inte kanske är helt allmänt känd av gemene man känner sedan tidigare igen många mönster i nya världshändelser. Dagens situation med Coronavirus, massvaccinering, vaccinpass och alla nu aktuella totalitära diktaturfasoner förutspåddes redan år 2010 av forskare och filantroper i en känd rapport från Rockefeller Foundation. Rapporten presenterar fyra framtidsscenarier. Den mest intressanta delen i den engelska rapporten har namnet Lockstep och beskriver nästan kusligt exakt dagens covid-19 situation med ett alltmer auktoritärt styre och ledarskap.

De viktiga mänskliga fri och rättigheterna, yttrandefriheten och även alla grundläggande demokratiska principer om människans fria vilja har av ledare ifrågasatts och ställts åt sidan och ersatts med polisstaters sätt att styra. Införandet av medicinska experiment ifråga om tvångsmedicinering med obeprövade mRNA och DNA-substanser med ofta bevisat skadliga biverkningar pågår. Det har även globalt införts så kallade vaccinpass för att tvinga alla enskilda människor att överlämna sin kropp i händerna på experimentet med så kallad Covid-vaccinering som pågår i olika faser. Den som inte låter sig injiceras med de nya substanser som de styrande kräver ska inte få vistas utomhus bland andra människor, och ska bland annat fråntas rätten att ens besöka ett köpcenter eller en livsmedelsbutik om vaccinpass enligt överhetens krav inte underdånigt uppvisas. Frankrike och Kanada har här gått längst inom denna diktatur och kan bestraffa ovaccinerade med fängelsestraff. 

Det har sagts att det här är ren kommunistisk diktatur av sällan skådad art. Demonstrationer mot den totalt omänskliga Coronadiktaturen har i juli 2021 samlat hundratusentals deltagare värden över så som i exempelvis Frankrike, England och i Grekland med flera länder i Europa. Men de styrande har valt att ändå gå vidare med sin agenda och Spanien har till och med framlagt ett lagförslag som kan göra vuxna i det landet skyldiga att även tvångsarbeta gratis om deras ledning skulle vilja utlysa ett undantagsliknande tillstånd.

Många anser att dagens påtvingade injektioner med okänt preparat endast handlar om en av högsta makteliten sedan länge planlagd odemokratisk agenda för att genomföra, biometrisk id-märkning och implementering av informationsbärande nanopartiklar som lagras i människokroppen för övervakning via elektronisk mobilteknik. Man kan tycka att det här låter som galna och helt ogrundade fria fantasier, men alla kan ännu ta del av mycket information i aktuellt ämne på nätet. Det handlar alltså här om att tänka själv och inte tro på all beräknande  propaganda som serveras av de styrande. Medicinskt sett har ingen människa någon skyldighet att låta sig vara försökskanin, kom alltid ihåg detta. 

På nätet talas det om en ny världsordning styrd av en bankmakt där alla nationalstaterna tydligen ska förenas. Många drar här paralleller till författaren George Orwells dystopiska bok 1984, andra har gått lite längre och ser Corona-diktaturen som en konspiration av frimurare så som man kan läsa om i skriften Sions vises protokoll från slutet av 1890-talet. Den dag åtkomst till en gammal skrift så som denna förhindras genom allmän censur utan folkligt förankrad grund, då har yttrandefriheten i landet slutat att fungera.

Det folk som tror på demokrati kan inte acceptera diktatur och det lär av någon ha sagts följande: ”Den som tanklöst helt låter sig behandlas som boskap av diktaturens falska ledarskap, har i mycket förlorat sitt unika människovärde. Självförsvar är en självklarhet, dessa ord är all motståndsrörelses mest grundläggande budskap. Det har i en annan tid förts fram ord som att den som vill leva måste kämpa och den, som inte vill strida i den eviga kampens värld inte förtjänar att leva, för världshistoriens skeende är till synes inte annat än en naturens eviga urvalsprocess för att därmed frammana individens och även folkets självbevarelsedrift i god eller dålig bemärkelse.” Den förändring värden beskådar idag är inget annat än födelsen av ett totalitärt toppstyrt  världssamfund - är det vad vi behöver...

För att nu helt återgå till det här med alternativ information och rätten att kunna meddela sig via det fria ordet. De största sociala plattformarna tycks ofta ha en rätt nära koppling till storfinans och en egen politisk agenda. Yttrandefrihet innebär att man har rätt att säga att jorden inte är platt alltså.  När man inte får ifrågasätta politisk verklighet eller historiska påståenden så ska man alltid vara extra vaksam. Ingen har skyldighet att hålla med om dumheter för att en liten grupp tror sig veta bäst. Om demokratin bara får handla om att säga och tycka, det som en liten överhöghet eller elit står för, så ska man nog tänka till och rösta bort en sådan politik. 

Så länge man delar med sig av ord, bild och ljud enligt folklig rätt och med sunt förnuft ska väl ordet vara fritt. Det finns dock sajter idag med en tveksam affärsmodell som inkräktar på personers integritet. Det sker genom att så kallat ”hänga” ut människor med namn, adress och även personnummer för att de kanske tidigare dömts till dagsböter för något mindre brott helt utan intresse för den stora allmänheten. Där går väl kanske gränsen för yttrandefriheten. Nu tillbaka till ämnet alternativ information. Inhämtar man sina nyheter endast från SVT, Sveriges Radio och övrig traditionell massmedia så missas i stort mångfalden. 

Det talas allt oftare om vikten av demokrati, men det behövs då även fria plattformar där alla oavsett politisk, ideologisk eller religiös åsikt kan utrycka sig i enlighet med FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Här följer ett citat från nämnda konvention från 1948, Artikel 19. ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser”. För ett upplyst samhälle och en fri debatt behövs fria alternativa röster, och nog håller väl en sann och verklig demokrati för att medborgare, utan omfattande censur av politisk karaktär, ska kunna erbjudas en nätbaserad alternativ information...       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det fria ordet har nästan tystnat...

Inom allt fler växer motviljan mot uppenbart åsiktsförtryck. Den demokrati som sade att yttrandefrihet var grunden för vårt moderna samhälle tycks snart inte finnas mer. Försök att säga något som inte helt följer de styrandes världsbeskrivning i många frågor och se om det finns något öppet alternativt forum för en mer öppen och fri debatt så att säga. Internet när det gäller det fria ordet håller enligt många på att bli alltmer toppstyrt av ett fåtal intressenter och därmed får alternativ information allt svårare att göra sig hörd i mediebruset.

Tänk själv!

WHO börjar bli en överstatlig maktgalen och odemokratisk organisation?

Tusentals medborgare kräver att Sverige lämnar WHO

Programmet för Covidvaccinering fortsätter.

Nu godkänner EU trots allt, ännu ett vaccin. 

Diktatur på internet...

EU vill strypa informationsflödet.

Fokuserar det svenska folket på rätt saker?

Alternativ-Nytt från hela världen.

BrandNewTube

Nya Världsordningens Agendor (Globalismen granskas)

Senaste Nytt om AGENDA 2030 (NWO-Kommunismen)

Du får inte äga någonting - Men förväntas vara glad ändå! 

(Ny engelsk Video om Bankväldets kommande slavsamhälle

Det kontantlösa samhället hotar demokratin

Alla vacciner är dåliga?

Den vilseledande coronastatisiken...

Exit WHO-manifestation i Stockholm

Patiet MoD

Partiet MoD | Står upp för Mänskliga rättigheter & Demokrati

Folkets Radio

Rutten demokrati?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyheter från hela världen.

Regeringskansliet föreslår att  Sverige blir Diktatur...

Brott mot Nürnbergkonventionen? Massvaccinering i experimentsyfte

Världen över protesteras det mot vaccinpass och restriktioner.

Åsiktsdiktaturen på nätet hårdnar  Facebook uppmanar  oliktänkande att söka hjälp.

SCB-Rapport om massinvandring. Fler än 100 000 nyanlända varje år fram till 2070-talet.

Kontantlöst samhälle har bevisats att kunna hota Sveriges  livsmedelsförsäljning.

Covid-19 rapport - Allt fler säger nej-tack till covid-vaccin

.....................................................................................................................................................................................................

Normalt sunt förnuft...

Känd så kallad filantrop som tjänat stora pengar på exempelvis det vaccin som WHO och dess händiga medlöpare inom politik och media i praktiken spridit till oss. Vill nu tydligen globalt under förevändning för miljöns bästa, helt enkelt bara utrota människans hem. Vilket är alla människors gemensamma tillgång, nämligen vår fantastiska värld av vacker skog och natur.

Detta miljöförakt och ondska är uppenbart i enlighet med den nya världsordningens agenda som bedrivs tillsammans med diverse köpta eller ändå likatänkande finansmän, bankirer, journalister, politiker och så kallade ”människovänner” som vill att idag fria människor ska förslavas och sakna alla möjligheter till att vara fria från elitens människofientliga produktionsapparat.

Man har på Nya Tider kunnat läsa om - Bill Gates nya plan: Hugga ner 70 miljoner tunnland träd för att ”bekämpa global uppvärmning”. Det är nog dags att vanligt folk med normalt sunt förnuft tar tillbaka makten över mänsklighetens gemensamma tillgångar som ingen enskild individ, eller globalistföretag oavsett ekonomiska tillgångar godtyckligt har rätt att förstöra hur som helst.

.....................................................................................................................................................................................................

Alternativ information:   bubb.la   Fria Tider   Nya Dagbladet   Samtiden   Nya Tider   Samnytt   Nyheter Idag

Vaken.se  Exakt 24  Fria Sidor   Nordfront   Red Ice   Swebbtv.se   Infowars.com  NewsVoice   DFS  Radio Svegot 

Medborgar-journalistik etc :   David Icke.com   The Truth Seeker.co.uk   Petterssonsblogg.se   Juliacaesar.blog

Nyheter & folkbildning för alla:  Education4Future  Kontantupproret  Tvångsvaccinering  Sjuk av vaccin   

Politik & Världsåskådning. Nationalsocialism i landet enligt Nordiska motståndsrörelsenNordisk Radio

Tidningen Judisk Krönika är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter. Integration utan assimilation förespråkas.

2021-05-04 Justitie- och migrationsministern tar emot utredning om:  Ett förbud mot rasistiska organisationer

SwebbTV.se.  Ledaren nr 65.  Med Wikipedias  definition av rasism  är vi alla skyldiga.  Media. RT

Traditionell information:  Aftonbladet  Dagens Nyheter  Expressen  Svenska Dagbladet  Omni  Nyheter24

Statens Radio & TV:  SVT NYHETER   SVT1   SVT2   Kunskapskanalen   SVT24   Svt Text  Sveriges Radio

Aktuellt från Regeringen:  Nytt från Riksdagen  Brev kan komma att öppnas och få status som vykort 

Sveriges riksdag firar demokratin!    JA, MÅ DEN LEVA !         

Medborgare som kan tänka själva är nog inget de styrande gillar...

Här ett intressant avsnitt från Folkets Radio:

Smutskastningen av oliktänkare                                                                                                                                               

Ordlista:  Censur  Diktatur  Korruption  Maktmissbruk                                                                                                         

Sverige, rättsstat eller polisstat är en vanlig fråga. Advokatsnack 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Länktips:  DEMOKRATIFAKTA.SE   FOLKTANKE.SE   SVERIGESPOLITIK.SE 

Uppslagsverk på nätet:  Wikipedia (Trad.)    Metapedia (Alt.) 

Sökmotor:  Brave  Världstid - Tidsangivelse

Här följer en förklaring av engelskans beteckning eller tidsangivelse för 12-timmarskockan i, am respektive pm. Ibland kanske det funderas kring frågeställningen – Vad betyder am och pm? Kort är svaret att: am, är före middagstid, och pm alltså efter middagstid.

© Copyright 2023 ALTiNFO.SE